Reglement


- Door deelname aan het kampioenschap verklaren de deelnemers zich akkoord met het reglement.

- Alle ploegen bestaan uit minimum 5 personen.

- 1 manche bestaat uit 10 runs.

- Eventuele onenigheden of betwistingen worden voorgelegd aan de organisatie die een beslissing ten gronde zal nemen.

- Alle buikschuivers mogen slechts met één ploeg deelnemen aan het kampioenschap.

- Ploegen moeten zich 3 minuten vóór de start van hun wedstrijden bij de startplaats aanmelden.

- Alle deelnemers wachten tot de zoemer of de toeter luidt alvorens men van start mag gaan.

- Indien een deelnemer te vroeg vertrekt, verliest hij automatisch zijn run, hij mag de manche erop wel gewoon terug deelnemen.

- De buikschuiver die na het overbruggen van de 25m baan als eerste de bel luidt, is de winnaar en verdient 1 punt.

- Iedere deelnemer krijgt voldoende ruimte om te lopen.
- Eenmaal op de baan schuift iedere deelnemer de eerste 8m op zijn buik. Vervolgens kiest deze zijn eigen manier voor het bereiken van de bel (buikschuivend, lopend over hun gedeelte van de baan, op het zitvlak, …).

- Niemand mag van zijn baan afwijken, ook het tussentijds verlaten van de baan wordt onmiddellijk als nederlaag beschouwd. 

- De ploeg waarvan de buikschuivers de meeste runs winnen, is de winnaar van de wedstrijd.

- Ploegen die hun wedstrijd winnend afsluiten, krijgen 2 punten,Bij een gelijkspel 1 punt, en bij een nederlaag 0 punten.

- Het is verboden om met schoenen op het springkasteel te komen.

- Bij een gelijke stand vanaf de tweede ronde wordt er een “SUPERSCHUIF” gehouden.
Dit wilt zeggen dat beide ploegen 1 schuiver aanduiden die zo ver mogelijk over zijn buik glijdt, zonder zijn armen of benen te gebruiken om vooruit te geraken.
De ploeg waarvan de persoon het verste glijdt, wint de wedstrijd. 

- In de kleine en de grote finale schuift ieder team 15x.

- De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal en ongevallen.

- Het is verboden om met schoenen de buikschuifbaan te betreden